• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາກອນ

 • ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ຕັ້ງຢູ່​ພາກ​ກາງຂອງ​ປະ​ເທດ, ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ແຂວງ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ນີ້ : ທິດ ເຫນືອຕິດກັບແຂວງຫລວງພະບາງ, ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອນຕິດກັບແຂວງຊຽງຂວາງ,ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ປະເທດໄທ(ຄວາມຍາວ 97 ກມ). ມີີເນື້ອທີ່ປະມານ 15,927.48 ກມ2, ໃນນັ້ນ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ ແລະ ພູມສັນຖານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພູພຽງ-ພູສູງກວມເອົາ 1/3 ຂອງເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ ແລະ ມີທົ່ງພຽງກວມ 2/3 ຂອງເນື້ອທີ່ ທັງຫມົດ. ທັງເປັນແຂວງທີ່ມີພື້ນທີ່ອຸ​ດົມສົມບູນ ພ້ອມເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ແລະ ມີອາກາດສົດຊື່ນທີ່ພິດສະດານແຕກຕ່າງຈາກແຂວງອື່ນໆ, ມີດິນທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມີທິວທັດທຳມະຊາດສວຍສົດງົດງາມ ເປັນຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ.
 • ໃນປີ 2017 ແຂວງ​ວຽງຈັນປະກອບມີ 11 ​ເມືອງ​, ​ມີຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 433 ບ້ານ, ມີຄົວ​ເຮືອນ​ 82,644 ຄົວເຮືອນ , ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 448,438 ຄົນ,ໃນ​ນັ້ນ : ເປັນເພດ​ຍິງ 224,871  ຄົນ,ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ ​ເທົ່າ​ກັບ 28 ຄົນ/ km2  ຊຶງມີລາຍລະອຽດທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເມືອງດັ່ງນີ້:
 1. ເມືອງ ​ໂພນ​ໂຮງ ປະກອບ​ມີ 59 ບ້ານ, ມີ​ຄົວ​ເຮືອນ 12,888 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 68,897 ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​: ຍິງ ​​35,651 ຄົນ  ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 1,000 km2
 2. ເມືອງ ​ທຸລະ​ຄົມ ປະກອບ​ມີ 42 ບ້ານ, ມີຄົວ​ເຮືອນ 11,158 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 56,703 ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ: ​ຍິງ 29,146  ຄົນ ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 658 km2.
 3. ເມືອງ ​ແກ້ວ​ອຸດົມ ປະກອບ​ມີ 26 ບ້ານ, ມີ​ຄົວ​ເຮືອນ 3,814 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 19,238  ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ : ຍິງ 9,651  ຄົນ ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 830 km2.
 4. ເມືອງ ກາສີ​ ປະກອບ​ມີ 51 ບ້ານ , ມີຄົວ​ເຮືອນ ​7,233 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 38,774  ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ : ຍິງ 19,082 ​​  ຄົນແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 4,000 km2.
 5. ເມືອງ​ ວັງ​ວຽງ ປະກອບ​ມີ 63 ບ້ານ, ມີຄົວ​ເຮືອນ ​10,979 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 60,026  ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ : ​ຍິງ 29,528 ​​  ຄົນ ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 2,125 km2.
 6. ເມືອງ​ ເຟືອງປະກອບ​ມີ 43 ບ້ານ, ມີຄົວ​ເຮືອນ​ 7,580  ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 46,127  ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ : ຍິງ 22,139 ​​  ຄົນ ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 1,352.31 km2.
 7. ເມືອງ​ ຊະນະ​ຄາມ ປະ​ກອບ​ມີ 34 ບ້ານ, ມີຄົວ​ເຮືອນ ​8,347   ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 41,517 ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ : ​ຍິງ ​​20,611  ຄົນ ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 2,933.77 km2.
 8. ເມືອງ ​ແມດ ປະກອບ​ມີ 33 ບ້ານ.ມີ​ ຄົວ​ເຮືອນ 4,580 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 22,066  ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ :​ ຍິງ 10,730 ​​  ຄົນ. ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 1,176 km2.
 9. ​ເມືອງ​ ​ວຽງຄໍາ ປະກອບ​ມີ 17 ບ້ານມີຄົວ​ເຮືອນ​ 4,112 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 20,014  ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ : ຍິງ 10,012​​  ຄົນ. ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 168 km2.
 10. ​ເມືອງ​ ຫີນ​ເຫີບ ປະ​ກອດ​ມີ 43 ບ້ານ. ມີ​ຄົວ​ເຮືອນ 5,702 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 32,927 ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​: ຍິງ 16,454  ຄົນ ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 770 km2.
 11. ​ເມືອງ​ ໝື່ນ ປະກອບ​ມີ 22 ບ້ານ.ມີ​ ຄົວ​ເຮືອນ 6,251 ຄົວ​ເຮືອນ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 42,149 ຄົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​: ຍິງ 21,867  ຄົນ. ແລະ ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ທັງໝົດ 915 km2.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ