• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ

ວຽກງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນາທຳ

         ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ວັດທະນາທຳ,  ຮີດຄອງປະເພນີລົງສູ່ສາຍຕາມະຫາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ຮາກຖານບ້ານປະຊາຊົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເປັນປະຈຳ. ອອກໜັງສື ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆໄດ້ 8,160 ສະບັບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 46%. ນອກນັ້ນສ້າງເປັນບ້ານວັດທະນາທຳໄດ້ 37 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນາທຳໄດ້ 5,861 ຄອບຄົວ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 117%.

ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

         ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 152 ແຫ່ງ, ໃນນີ້: ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທຳ 18 ແຫ່ງ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 127 ແຫ່ງ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 7 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນຍັງມີໂຮງແຮມ 20 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກ 266 ແຫ່ງ, ຣີສອດ 27 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 238 ແຫ່ງ, ຮ້ານກິນດື່ມ 33 ແຫ່ງ ແລະ ບັັນເທິງ 40 ແຫ່ງ. ຜ່ານ​ການ​ປະຕິບັດໝົດປີ 2016 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 589,948 ຄົນ, ໃນນີ້:

 • ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ    72,612  ຕື້ກີບ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  96%.
 • ຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ   127,056  ຕື້ກີບ,     ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  97%.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ