• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ອັ​ດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ GDP  ປີ 2014 ຮອດ 2017

 • ການ​ພັດ​ທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ຂອງ​ແຂວງວຽງຈັນ​ ເຫັນ​​ໄດ້​ວ່າການ​ຜະລິດ​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ໃນ​ປີ 2017 ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 8.21%, ຄາດ​ຄະ​ເນ ປີ 2017 ​ແມ່ນ 8.3%.
 • ໃນ​ປີ 2017 ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາ 57 % ຫຼື ປະກອບ​ສ່ວນ​ປະມານ 4,1%, ​ໃນ​ອັດຕາ​ເພີ່ມລວມ ຊື່​ງມີ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ​ໄຟຟ້າ, ບໍ​ແຮ່ ​ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ສ່ວນຂະ​ແໜງກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ 2.3%, ແລະ ​ບໍລິການ​ມີ​ພຽງ 1.8%.
GDP/USD ຕໍ່ຫົວຄົນ
 

ໂຄງ​ປະກອບ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ ​ປີ 2017

 • ດ້ານ​ຂະແໜງກະສິກຳ​ ( Agriculture ) ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ເສດຖະກິດ 35.74% ໃນປີ 2017
 • ດ້ານ​​ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ( Industry ) ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ເສດຖະກິດ 32.36%
 • ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ເສດຖະກິດ 31.90%
 

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ