• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,525,587,531 ພັນກີບ, ເຊີ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 68%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີທັງໝົດ 212,861 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 32%, ອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%
  • ແມ່ມານທີ່​ມາ​ຝາກ​ທ້ອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດໄດ້ 8,880 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 81%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 5,869 ຄົນ.
  • ຂະແໜງ​​ອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ​ 3.98% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ຂະແໜງ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ 1.75% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ການເຂົ້າຮຽນຂັ້ນປະຖົມສາມັນສຶກສາມີຈຳນວນທັງໝົດ 51,981 ຄົນ
  • ຂະແໜງ​ກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ​ 2.44% ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ GDP ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ດ້ານ​​ເສດຖະກິດມະຫາ​ພາກປີ 2017

 • ການ​ພັດ​ທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ຂອງ​ແຂວງວຽງຈັນ​ ເຫັນ​​ໄດ້​ວ່າການ​ຜະລິດ​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ໃນ​ປີ 2017 ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 8.21%, ຄາດ​ຄະ​ເນ ປີ 2017 ​ແມ່ນ 8.3%.
 • ໃນ​ປີ 2017 ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາ 57 % ຫຼື ປະກອບ​ສ່ວນ​ປະມານ 4,1%, ​ໃນ​ອັດຕາ​ເພີ່ມລວມ ຊື່​ງມີ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ​ໄຟຟ້າ, ບໍ​ແຮ່ ​ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ສ່ວນຂະ​ແໜງກະສິກຳ​ປະກອບສ່ວນ 2.3%, ແລະ ​ບໍລິການ​ມີ​ພຽງ 1.8%.

ຂະ​ແໜງກະ​ສິກຳ

 • ການ​ຜະລິດ​ດ້ານ​ກະສິກຳ​ແມ່ນ​ຍັງ​ອີງ​ໃສ່​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເປັນ​ລັກ.
 • ດ້ານ​ຂະແໜງກະສິກຳ​ ( Agriculture ) ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ເສດຖະກິດ 35.74% ໃນປີ 2017
 • ດ້ານການປູກຝັງ​ກວມ​ເອົາ 61 %, ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 294,835 ​ ​ໂຕນ, ມັນ​ຕົ້ນ​ 143,838 ໂຕນ ຕໍ່​ປີ
 • ດ້ານ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ກວມ​ເອົາ 27%, ງົວ​ປະຕິບັດ​ໄດ້ 176,989 ​ໂຕ,ຄວາຍ 51,860 ໂຕ, ໝູ 117,268 ​ໂຕ, ສ່ວນ​ສັດ​ປີກປະຕິບັດ​ໄດ້ 2,517,548 ​ໂຕ.
 • ດ້ານ​ການ​ປະມົງ​ກວມ​ເອົາ 11%/ປີ ​
 • ປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ກວມເອົາ 1%

ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ

 • ດ້ານ​​ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ( Industry ) ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ເສດຖະກິດ 31.31% ໃນປີ 2016
 • ໃນ​ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ​ ປີ 2016 ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ 1,856 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ນີ້:
 • 55% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ອຸດສາຫະກຳ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ.
 • 15% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ອຸດສາຫະກຳ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ນ້ຳປະປາ.
 • 27% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ກໍ່ສ້າງ.
 • 3% ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ບໍ​ແຮ່.

ຂະ​ແໜງບໍລິການ

 • ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ເສດຖະກິດ 31.26% ໃນນີ້:.
 • ການຄ້າ: ຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ 43,94%
 • ເງິນເດືອນຂອງລັດ 17.59%
 • ການທ່ອງທ່ຽວ: ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ 6.01%
 • ຂົນສົ່ງ: ສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ 5.82%
 • ທະນາຄານ: ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ 15.61%
 • ໂທລະຄົມ 6.30%
 • ໄປສະນີ 0.01%
 • ບໍລິການອື່ນໆ 4.72%

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ