• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ຫຼັກສູດສະຖິຕິ

                                                        ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບສະຖິຕິ
– ສະຖິຕິ​ມີ​ຄວາມໝາຍ​ໄດ້​ສອງ​ຢ່າງ​ຄື: ສະຖິຕິ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່ເປັນ​ຕົວ​ເລກຮຽກວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ ​ແລະ ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ວິທະຍາສາດ​ຮຽກວ່າວິຊາ​ສະຖິຕິ. ສະຖິຕິ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄົນ​ຄິດ​ວ່າ ສະຖິຕິ​ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວເລກເອີ້ນວ່າຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິເຊັ່ນ: ຈຳນວນ​ຄົວ ເຮືອນ​ທັງໝົດໃນ​ໜຶ່ງ​ແຂວງ,​ ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຈຳນວນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ທີ່​ສະອາດ​ປອດ​ໄພ,ລາຍ​ ຮັບ​ ແລະ ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ ຂອງ​ບັນດາ​ຄອບຄົວ, ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້ ​ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນວິຊາ​ສະຖິຕິ​ ແມ່ນ​ວິທະຍາສາດ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ, ການ​ປະມວນ​ຜົນ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ວິ​ເຄາະ,​ ການຈັດຊັ້ນ, ການສັງລວມ (ສັບຊ້ອນ), ການນຳ​ສະ​ເໜີ, ການວິ​ເຄາະ ​ແລະ ການ​ຕີຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ. ສະຫຼຸບ​ໂດຍ​ຫຍໍ້, ສາມາດ​ເບິ່ງສະຖິຕິ​ ​ເປັນ​ແບບວິທະຍາ​ສາດ​ທາງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

                                                        ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນສະຖິຕິ
– ໃນນີ້ແມ່ນມີ​ຫຼາຍ​ສາຍ​ເຫດ​ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ​ຮຸ່ນກ່ອນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້​ກ່າວ​ເອົາ​ໄວ້ວ່າ: ​ເປັນ​ຫຍັງ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຮຽນ​ສະຖິຕິ. ​ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ເຮັ​ດ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ​ໄດ້ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ, ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຄິດ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ແບບວິພາກວິຈານ ​ແລະ​ວິ​ເຄາະ ​ເພື່ອສະແດງໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໄດ້ຮັບຮູ້​, ຈຳ​ເປັນຈຶ່ງຕ້ອງ​ຮຽນສະຖິຕິ ກໍ່ຍ້ອນ​ວ່າເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ (ນະ​ໂຍບາຍ) ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​​ໃນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທາງ​ສະຖິຕິ​ແບບ​ທີ່​ຖ້ວນ. ​ແຕ່​ສະຫຼຸບ ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນສັງຄົມແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຮຽນ​ສະຖິຕິ​ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕົກ​ເປັນ​ຄົນ​ຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ (ມີບາງ​ຄົນ​ ຫຼື ເປັນປັນຍາຊົນ ຍັງຂາດການປັບ​ຕົວ​ທີ່​ດີ ແລະ ກໍ່ຍັງຂາດ ຄວາມສະດຸ້ງໄວໃນຫຼາຍໆດ້ານ).

                                                                ປະເພດຂອງສະຖິຕິ
– ໃນວິຊາ​ສະຖິຕິ​ ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ສອງ​ພາກສ່ວນ​ຄື: (i) ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ (descriptive statistics)​ ແລະ(ii) ສະຖິຕິ​ອະນຸມານ ຫຼື ສະຖິຕິອ້າງອີງ (inferential statistics). ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ ປະກອບ​ດ້ວຍ​:​ ການ​ເກັບ​ກຳ (collecting), ສັງ​ລວມ (summarizing) ​ແລະ​ປຸງ​ແຕ່ງ (processing)​ ຂໍ້​ມູນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ສະຖິຕິພັນລະນາຈິ່ງ​ເປັນ​ແບບ​ການ​ທ່າຍ​ໂອນ (transform) ​ຂໍ້​ມູນຕົວ​ເລກ​ໄປ​ເປັນ​ຂ່າວສານ (information). ສ່ວນສະຖິຕິ​ອະນຸມານ ​ແມ່ນພື້ນຖານ​ສຳລັບ​ການ​ທຳນາຍ/​ການຄາດການ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ (prediction), ການ​ພະຍາກອນ (forecasts), ​ແລະ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ (estimates) ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ການ​ທ່າ​ຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ໄປເປັນ​ຄວາມ​ຮູ້.  ກ່ອນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ, ເຮົາຄວນສຶກສາ​ເຖິງ​​ຂໍ້​ມູນ​ ແລະປະ​ເພດຂອງຂໍ້​ມູນ.

Comments are closed

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ