• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານຂອງສອງເມືອງສາມສ້າງ ປີ 2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ປີ 2017

 •  ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28/4/2017, ທີ່ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ປີ 2016 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ປີ 2017ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານສີນວນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ຄໍາແພງ ອ່ອນດວງດີ ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, ໃນນີ້ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະ 2 ເມືອງສາມສ້າງ ແລະ 4 ເມືອງທົ່ງພຽງ, ພະນັກງານສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ:  28 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.
 •    ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແຕ່ປີ 2010 – 2020 ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານຂອງສອງເມືອງສາມສ້າງ ແລະ ເມືອງທົ່ວໄປໃນປີ 2017.
 • ໃນເບື້ອງຕົ້ນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຊີ້ນໍາ ແລະ ກ່າວເປີດຈາກທ່ານ ສີນວນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກອງປະຊູມໄດ້ຮັບການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງນສະຖິຕິຂົ້ນບ້ານຂອງເມືອງສາມສ້າງຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ເມືອງໜື່ນ. ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຂ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພື່ອເປັນແນວທາງປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະທານກອງປະຊູມໃດ້ມີການເຈາະຈີ້ມນຳພາປະກອບຄຳເຫັນ. ຜ່ານການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງນັ້ນ. ກອງປະຊູມຈື່ງຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນດັ່ງນີ້:
 •  ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ແຜນການປັບປູງວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານປີ 2017 ທີ່ທາງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີວາງໄວ້ນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາດັ່ງນີ້:
 1. ສະເໜີສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງຄົ້ນຄ້ວາບຸກຄາລະກອນໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງໃຫ້ພຽງພໍ.
 2. ສະເໜີປັບປຸງແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄ້ວາຮັບເອົາບຸກຄະລາກອນຈາກພາກສ່ວນອື່ນເຂົ້າມາບັນຈຸໃນຂົງເຂດວຽກງານແຜນການ, ສະຖິຕິໃຫ້ໄວທັນກັບສະພາບການ.
 3. ສະເໜີທາງສູນສະຖິຕິເປີດຝືກອົບຮົມຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ