• ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,551,046,228 ພັນກີບ, ເທົ່າກັບ 67.22% ຂອງປີຜ່ານມາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 156.41%
  • ແຮງງານພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນມີ 225,494 ຄົນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 99.12%, ສ່ວນອັດອັດຕາການຫວ່າງງານແມ່ນ 2.5%, ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ 2,445 ຄົນອອກບັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 398 ຄົນ
  • ການບໍລິການກວດ ແລະ ປີ່ນປົວ ແມ່ມານທີ່ມາຝາກທ້ອງເທື່ອທຳອິດໄດ້ 8,869 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 92%, ແມ່ມານມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 6,237 ຄົນ.
  • ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ສາມາດຜະລິດເປັນສີນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1,654,104,539 ພັນກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100.04%
  • ປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດ 592,650 ເທື່ອຄົນ
  • ອັດຕາເງິນເຟີ້ເທົ້າກັບ 2.76 ໃນປີ 2016 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ 97.14%
  • ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາພາກລັດ 411 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 8 ແຫ່ງ, ມີ 2,091 ຫ້ອງຮຽນ, ມີຄູສອນ 2,581 ຄົນ, ຍິງ 1,221 ຄົນ, ມີນັກຮຽນ 47,417 ຄົນ, ຍີງ 23,164 ຄົນ
  • ປີ 2017 ມີເນື້ອທີ່ປັກດຳນາປີທັງໝົດ 54,081 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 247,637 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4.6 ໂຕນ/ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 101.57%

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ເວັບຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອິນໂຟ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍແຂວງວັນທີ 29 ທັນວາ 2017

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ທີ 29/12/2017, ​ເວລາ 8:30 ​ໂມງ, ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຂວງ​ໄດ້​​ເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ວຽງ​ຈັນ​ອິນ​ໂຟ ​ແລະ ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນຂຶ້ນທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ. ​ໂດຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ ທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຄຳ​ພູທອນ ​ເທບ​ສຸ​ພົມ, ກຳມະການ​ພັກ​ແຂວງ, ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຈາກ​ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສູນ​ສະຖິຕິ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ພະ​ແນ​ກ​ການ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ແຂວງ ​ແລະ ຈາກສູນ​ສະຖິຕິປະຈຳເມືອງລວມທັງ​ໝົດ  59 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ.

ດັ່ງທີ່ ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າໃນປະຈຸບັນ ແຂວງວຽງຈັນພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນກາງສະໄໝ ຂອງການປະເມີນການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ V ປີ 2016-2020. ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ (SDG). ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອນສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການ  ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະມານອັນຮີບດ່ວນດັ່ງກ່າວນີ້ ນອກຈາກທີມີຕົວເລກຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາແລ້ວ ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການເຜີຍແຜບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ອັນທີ່ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ທັນການດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທາງດ້ານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ທັນໃຈ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງມີກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ມາດຕະການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງວຽງຈັນກໍ່ຄືຢູ່ໃນປະເທດ.
ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ໃຫ້ມາເປັນແຜນງານອັນລະອຽດ. ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 2016 – 2020 ແລະ ວິທັດທັດ2030, ເຊີ່ງໃນນີ້ວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນລາວ-ອິນໂຟ(ວຽງຈັນອິນໂຟ) ແລະ ເວ໊ບໄຊ ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງກົມສາຍຕັ້ງ, ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພະນັກງານວິຊາການສູນສະຖິຕປະຈໍາແຂວງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີ້ໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະນໍາເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມຢ່າງເປັນທາງການ
ສະນັ້ນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ກວ້າງຂວາງວ່ອງໄວ, ທັນເວລາ, ມື້ນີ້ຈີ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເວັບຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອິນໂຟ ແລະ ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ເວັບໄຊຂອງສູນສະຖິຕິ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ເພືອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖີງການນຳໃຊ້ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຖີງຢ່າງໄດ້ກໍ່່ຕາມ ກອງປະຊຸມມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນການລິເລີ່ມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຄະນະນໍາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ພະນັກງານສະຖິຕິທີປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະເມືອງຈະໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຫາສາເຫດ, ຂໍ້ຈໍາກັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງລະບົບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນວຽງຈັນອີນໂຟ ກໍ່ຄືການປັບປຸງລະບົບສະຖິຕິສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລ່ຍະ.

​ເພື່ອ​ເປັນ​ການຈັດຕັ້ງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ​ແຕ່​ປີ 2016-2025​ ​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ເສີມ​ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ພື້ນຖານ​ການ​ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ​ສະຖິຕິ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ານ​ປະລິມານ​ແລະ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກໍ່ຄືວຽກງານສະຖິຕິຂອງແຂວງທຽບ​ທັນກັບມາດຕະຖານສາກົນທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ລະ ບົບສະຖິຕິຈາກບັນດາພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໄດ້ນຳສະເໜີບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້

 1. ສະເໜີກ່ຽວກັບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບສະຖິຕິເຊັ່ນ : ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ( ສະບັບປັບປຸງ ), ບາງ​ພາກ​ແລະ​ບາງ​ມາດຕາ​ເຊັ່ນ: ພາກ I , II ​ແລະ III ​ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025  ​ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ​ຮອດ​ປີ 2030.
 2. ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ງົບປະມານ 5 ປີຜ່ານມາ​ກັບ​ການ​ສະໜອ​ງ ​ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ງົບປະມານ​ໃນ​ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.
 3. ສະ​ເໜີ​ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ລາວ​ອິນ​ໂຟ.
 4. ​ແນະນຳ​​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​​ເວັບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ວຽງ​ຈັນ​ອິນ​ໂຟ ​ແລະ ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ .

ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນວິຊາ​ການ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ ​ໄອ​ທີ ຂອງ​ສູນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ລົງ​ເລິກ​ເຖິງ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ສູນ (www. vi.psc.gov.la ) ​ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ  ( www.deivinfo.or/vientianeinfo ) ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ຮັບ​ຮູ້​ແລະ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເວັບ​ໄຊ​ໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ